Predavanje dr Ranka Rajovića "Prednosti i zamke novih tehnologija" biće održano na Pedagoškom fakultetu u Užicu 23. 12. 2019. godine od 19.00 do 20.30.

Ulaz je slobodan, ali je neophodno preuzeti ulaznicu. Ulaznicu rezervišite popunjavanjem prijavne forme.

Ulaznice će moći da se preuzmu16. i 17. decembra u periodu 12-14 h u redakciji Vesti , Glavna ulica.

Dr Ranko Rajović u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj organizuje 10 predavanja u različitim gradovima Srbije u okviru projekta: Edukacija društva i promocija inovacionog programa za unapređenje funkcionalnog znanja kao korena inovacionog preduzetništva i regionalnog razvoja Republike Srbije. Jedan od 10 gradova je Užice. Predavanje je prvenstveno namenjeno roditeljima, ali su i prosvetni radnici dobrodošli.

U poslovima budućnosti, nove tehnologije će biti od presudne važnosti i jasno je da sadašnje generacije moraju da ovladaju novim tehnologijama. Međutim, preterana upotreba novih tehnologija može da utiče na kognitivne sposobnosti. Koliko se brzo javlja zavisnost od kompjutera i video igrica, kako se izboriti, koje su posledice, šta roditelji moraju da znaju, koji su prioriteti za budućnost, kako pomoći novim generacijama, zašto deca ne mogu da uče, zašto je smanjena pažnja i koncentracija - biće objašnjeno na predavanju.

Agencija za obrazovanje NTC EDU
Danila Kiša 7a, 21000 Novi Sad, Srbija